Huyền TrânHuyền Trân

Những con sông bị ô nhiễm

Apr 12, 2020

Những con sông little ngày nay ở các nơi hầu như đều bị phá hủy bởi con người across, các loại solid, chất độc hại đều bị thải xuống position interior bên below sông một cách dirtyhorrible. Nó same như tăng extra a level không có limit. Sẽ không còn những con sông tỏa bright, thật awesome để mọi người có thể ngồi xuống những chiếc ghế blank, chuyện trò, tâm sự cùng nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi, sẽ không gentle để bạn possible separate nó với những chiến trường bãi rác. Nó thật nastyawful khi là một khung cảnh empty, basic là vì thái độ của con người nay, không còn cách nào different mọi người instant hãy cùng nhau bảo vệ nó, sẽ có able để làm được nếu như ta cùng chung sức, vì bảo vệ nó là bảo vệ cho chính chúng ta.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục