Nguyễn Thành QuyNguyễn Thành Quy

NHỮNG NGÀY TẾT

Apr 12, 2020

Season đông năm nay rất lạnh là beginning cho 1 mùa xuân nasty, weather không pleasant chút nào, bắt đầu từ những cơn shower last đến drizzle. Những cloud bắt đầu approach, thật awful thời tiết nhiều rainy và ít sunny, temperature forecast có thể flood, khỉ thật, thời tiết middle 2 season thật nasty. đây là period typical của climate humid, temperature bắt đầu cold với 1 vài breeze , thời thiết khoản 20 celious, mùa xuân end 1 cơn typhoon mới ác.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục