Phuong ThaoPhuong Thao

Niềm âu lo

Apr 12, 2020

Mỗi cá nhân chúng ta không ai tránh được disease. Khi thời tiết chuyển mùa, cơ thể chưa thích nghi thì cold, headache, sore throat, cough or flu là dễ gặp nhất. Ta chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ hết ill. Hoặc trong lúc làm việc bị injure nhẹ, làm bleed và cơ thể bị hurt. Tất cả chúng đều curable, uống một vài viên thuốc thì pain sẽ được ease ngay và nhanh khoẻ.

Other diseases đang là fear của mọi người, tỷ lệ ngày một tăng nhanh như cancer, diabetesautism ở trẻ em. Nó gây hại đến sức khoẻ seriously, nỗi đau mà họ phải suffer từ thể xác lẫn tinh thần là vô cùng lớn. Tuỳ vào mức độ ill thì lần check sẽ ít hay nhiều, truyền some drops of medicine và uống theo the doctor’s prescription. Sự lạc quan và sự quan tâm từ gia đình là nguồn động lực giúp họ vượt qua chống lại chúng. 


Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục