Van PhamVan Pham

OUR PLANET

Apr 12, 2020

Trong những decade gần đây, con người đang được entitle sống trong thời kì peak của sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật nhưng đi cùng với nó cũng arise những sự contrast với nature. Thiên nhiên tuy rất abundant với various resource nhưng nó cũng có giới hạn do việc khai thác quá mức hoặc khai thác bừa bãi không được allocate quyền đã gây ra sự càng kiệt tài nguyên và cũng để lại nhiều hậu quả. Landscape geography núi rừng ngày càng thu hẹp gây sạt lỡ đất khi có shower influx những ngôi nhà của người dân miền núi còn ở các thành phố do có nhiều nhà máy sản xuất thải khói bụi đã làm atmosphere bị ô nhiễm gây ảnh hưởng sức khoẻ mà con người chính là victim. Ở biển do không thorough khi vận chuyển xăng dầu đã làm tràn dầu xuống beneath các tier lớp bottom đại dương làm chết các sinh vật dưới biển. Đó là những reality đáng buồn trong context hiện nay những việc làm của chúng ta như đang gây battle với mẹ thiên nhiên. Chúng ta cần có ý thức và anticipate những kế hoạch ngăn ngừa để những sự việc này không bounce thêm anymore.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục