Thùy DươngThùy Dương

Recreation in article

Apr 12, 2020

I often read article. Recreation column always attract me. Acting, hot trend, new and famous brand, I feel it is very interesting. In modern era, films with many good scene will attract viewer than news. The quantity film channels are larger than news channels. Current system with many cable help we can watch TV faster. Tv has qualify for you to relax. And especially wa can review shows. We can see flute, drum, statue, pottery,.. are sold in TV in advertisement. Many artistic shows can reasonable for someone. In other to we can by disk  to watch hot film or our idol stage and record it. This way maybe display our love. According to me, I love watching fiction film and cartoon. Thanks to them, I can have more idea for the portrait with soft curve. And I also learn my custom hometown.

#katherine hillary

#hope receive your opinion

#thanks for reading 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục

Truyện chêm Unit 49

Learning English by internet.
In modern life today, learning English by internet is the trend of people today. You can watch movies from TV or computer or laptop or smartphone just need the internet. For myself, i often...
CHUYẾN THAM QUAN VIỆN BẢO TÀN
Van PhamVan PhamApr 12
Tôi đã có dịp được đi đến viện bảo tàn lịch sử Việt Nam. Tôi biết đến nó qua 1 video review record trên 1 channel Youtube khi đang xem cartoon và qua nhiều bài article trên tryền hình...
Unit 49 : PHIM VIỆT ĐỔI MỚI
   Đã có thời , người ta coi phim Việt là thể loại phim nặng về tuyên truyền , rập khuôn , rất nhàm chán . Phim nước ngoài phủ sóng khắp các TV #channels và #system các rạp chiếu...
Nghề diễn viên
Nghề gì cũng có cái hay riêng. Nhưng nghề diễn viên lại có đặc thù ko giống nghề nào. Mỗi diễn viên có một acting. Giống như mỗi tờ article có phong cách viết ko giống nhau. Mỗi diễn viên...