Tam PhamTam Pham

Refugees in Europe

Jul 05, 2020

Europe is facing the biggest migration which is ever seen before, most of the refugees were coming from the Mediterranean sea, they often work fro blue collar jobs for a living, someone become plumbers, guards, couriers, drivers. Another part of them works as apprentices, then they can work in another industry, such as architecture or astronomy, they can become receptionists, chefs, secretary, even working as a supervisor

After a few months, they bring positive effects on this land, the economy increased over 5% than the previous quarter, some campaign was created by the government, a lot of local citizens joined as volunteers, even the ambassador, he has joined for charity, a lot of affairs has been created after that.

From that day, Europe army has soldiers who were come from another country, they will back for their new home, they work hard like slaves, bullet and sword has been collected by collectors, unions were created. The government commands the leading of their city, then everybody retired with happiness.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục

Truyện chêm Unit 13

COUNTRY
Phuong LePhuong LeApr 12
Đất nước tồn tại sau cuộc chiến slave lâu dài dưới bullet của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thời kỳ phong kiến áp bức. Thế nhưng army với những soldier với những công cụ thô sơ như sword đã...
Viết linh tinh
Tôi đã từng là slave cho union SM của Doãn Hách, hắn chính là driver cầm đầu tổ chức này. Tôi biết hắn qua một buổi charity bán đấu giá những architecture về nền industry mới để quyên góp...
CÁCH DẠY CON CỦA MỘT ĐẠI SỨ!
Như LêNhư LêApr 12
- Thưa ngài, có thư mời từ courier chuyển đến mời ngài đến tham dự union lúc 18h tối này tại Sở command army (lời nói của ng secretary).- Được rồi, hãy sắp xếp driver cho tôi vào tối...
UNIT 13
Cách đây khoảng 6 năm trước khi economy chưa phát triển như hiện nay. Cuộc sống của người dân vẫn xòn nghèo khó tiêu biểu là những người retire, soldier không có điều kiện sỗng tốt. Họ chủ...