Nấm MarucoNấm Maruco

Relationship & Places 1

Apr 12, 2020

I have just leased my apartment where had a large terrace for 3 months with a negro, the inhabitant in a tribe when he was a child. And I haven’t met a dilemma before because I didn’t  know English and I didn’t know how to talk with him. Fortunately, a resident has lived in the proximity of the building who helped me to talk with him. He wanted to hire my apartment to make a shelter for the homeless that had hardly circumstances. Although we were different about religion, the color of skin, citizenship and another things, a assurance that we had the same thoughts. He made my belief was assert that still have many moral people in this complicated society. Should I give him a crown for his honest? I wish all mankind on the earth would be kind to each other, abide by law, do vested affairs, don’t deprive anything not yours. And each person's consciousness is enhanced that nothing called standing on the edge of the hopenessless.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục

Truyện chêm Unit 20

Merlin - Trò chơi vương quyền
Tam PhamTam PhamJul 05
After the Authur's dead, the crown should belong to the queen - Guinevere, những ham muốn quyền lực bắt đầu nhen nhóm trong đầu Merlin. He has a belief of making magic is legal in the...
Vị vua mới
Tôi là một diễn viên trẻ, được lease   trong một bộ phim. Trong phim tôi đóng vai là một hiệp sĩ có moral , nhân phẩm tốt nhưng lại sống trong một society (xã hội) bất công, nơi...
UNIT 20
trước kia khi society đang trong circumstance vua chúa cai trị. Crown nằm trong tay kẻ có quyền lực nhất chính là nhà vua. Người trị vì nhiều Tribe, người có quyền tối cao đưa ra các luật...
Thành công
Những chiếc crown sáng bóng luôn đồng hành cùng với những cô hoa hậu để giúp đỡ resident. Đó là một nghĩa cử cao đẹp của con ng với citizen trong society này. Những...