Tien Dat NguyenTien Dat Nguyen

sinh viên DHY

Apr 12, 2020

Sau khi graduate với tổng 3 môn math, chemistry, biology là 24,75 đ, mình đã đậu vào institute y dược huế. Cảm giác lúc đó thật hồi hộp.Prerequiste, mình vội chạy xuống committee để làm các giấy tờ để chuẩn bị đi học. Sau khi nhập học xong mình đã được council nhà trường acknowledge là thành viên của department y khoa. Sau một năm cố gắng thì mình đã qualify làm sinh viên năm 2 của trường. Mình đã cùng với các colleague research làm một số thesis về philosophy và được nhà trường khen thưởng honor. Mình cảm thấy rất merit. Mình ước sau này học thật nhiều handout tiếng anh để khi graduatediploma giỏi để làm một bác sĩ giỏi. Vì vậy, asignment lúc này là phải cố gắng học tập

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục