Huyền TrânHuyền Trân

Collect antiques

Apr 12, 2020

Tôi chỉ ước rằng tôi có một miracle biến những vật dụng trong nhà thành những antique thời xa ancient. Một ideal massive, thực sự thì fierce đam mê này đối với tôi không phải ở mức average nữa mà đó là broad hơn, tôi thích sưu tầm đến nỗi shiny từng detail stripe cho chúng, tôi delightsharp dồn hết strong của mình vào cho dù có plenty difficult đến mấy, tôi plain ngồi straight và vẫn kiên trì, cảm thấy amusing, có động lực để flexible và có thể ngồi cả ngày chỉ để chơi với chúng. Mẹ thấy tôi quá silent và chăm chú, mẹ pity liền đi pha cho tôi một cốc nước cam để tôi giải tỏa tâm trạng, ôi nó thật delicious terrible

Đoạn văn tới đây chẳng có đầu cũng chẳng cuối, dù nó có faintly lengthy và lan man, mình không đủ brilliant để tiếp tục viết được nữa:(( 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục