Huyền TrânHuyền Trân

Talk about American

Apr 12, 2020

Nói về Politician Hoa Kỳ, chắc hẳn ai cũng biết đó là một federal cộng hòa, trong đó Tổng Thống Minister, Parliament và Toà án cùng nắm giữ và chia sẻ quyền lực của chính quyền liên bang theo Hiến pháp. Đồng thời là 1 nước democracy, liberty, họ rất evolutionreform về các mặt như ẩm thực, revolution Xanh nâng cao năng suất nông nghiệp và về giao thông potential..Có những con đường chỉ ưu tiên cho pedestrian.....Họ constituteconstruct 1 nền kinh tế comparative vững chắc. Majority mọi người ở bản địa đều petition sang đây định cư hoặc du lịch tham quan, vì ở đây welfare superlative cho họ, họ successive phỏng vấn nhưng procedure cũng khá phức tạp, mandatory phải sufficient giấy tờ nhưng patron của chúng ta thì không thể kiểm soát hết tất cả, đó chính là weakness. Result thì rớt nhiều hơn là đậu.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục