Vinh TrầnVinh Trần

Thành phố về đêm

Apr 12, 2020

I am a student at Văn hiến University.

I live in Hồ Chí Minh City.... Ở thành phố có rất nhiều pavement, alley, neighbourhood, nightclub, tower cao ngút trời...

Có any district, vô cùng busting, convenient, appealing biết bao người ở dưới hometown theo học.

Quality giảng dạy của các university very good. Tạo cho student nhiều oppotunity, exciting with việc học tập. Với những service various và very modern tạo atmosphere tươi vui lively...

Muốn tới city ta phải trải qua highway dài 30km. Qua biết bao những skyscraper cùng với những system tối tân...

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục