Vinh TrầnVinh Trần

The Best Wishes

Apr 12, 2020

Tôi là một người có nhiều ước mơ như become: engineer, lawyer, architect, pilot, manager, owner, cook....

I wish I could open a  big company with any assistant, employee, accountant, employer...

Vâng ước mơ nhỏ nhoi but I need try my best để đạt được it...

To be continued....

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục