Liệp DinhLiệp Dinh

Thời kỳ chiến tranh

Apr 12, 2020

Ngày xưa, ông tôi là 1 soldier. Lúc ông retire thì ông tham gia các club charity, ông collector vỏ bullet & sword để làm các campaign đồ cổ.

Ông bảo ngày xưa chiến tranh khổ lắm, mấy người refugee phải di chuyển từ các nhà máy industry này sang các doanh trại army để trốn. Vì bên đó sẽ có guard mình, các volunteer cũng giúp đỡ họ rất nhiều trong việc di chuyển qua các tòa nhà architecture của Pháp để nấp. Hồi đó, ông luôn là người command, kiểu như là supervisor để hỗ trợ mọi người.

Lúc đó, mà bị tụi pháp bắt là trở thành slave của nó, khổ lắm. Thời đó, courier cũng khó khăn lắm mới truyền được các thông tin mật đến ambassador của các union

economy của VN khó khăn, người thì đi làm plumber, người làm chef cho tụi nhà hàng Pháp, người thì driver xích xô, ai biết chữ thì làm receptionistsecretary cho các thư viện. 

Apprentice lương chỉ bằng 1/3 lương người chính thức. Ai ai cũng phải kiếm affair để làm. 

Astronomy là ngành khang hiếm người theo, nên hồi đó ai mặc áo mà có collar thì biết họ là dân tri thức. 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục