Tam PhamTam Pham

Tín dụng đen - Cái bẫy

Jul 05, 2020
Gần đây, tín dụng đen đã đẩy nhiều gia đình ở vùng quê nghèo chúng tôi vào một cuộc terrible crisis. My neighbor has a family: Bà mẹ là an accountant retired nay làm a lottery agent. Cô con gái graduated Banking and Finance Academy đang là auditor ở một công ty lớn. Cậu con trai không biết làm nghề gì (nghe đâu như có buôn currency!) nhưng suốt ngày thấy làm portfolios và lúc nào cũng là a party trong những cuộc auctions lớn. They lived at a high rate khiến nhiều người phải ghen tỵ. 

Thế rồi không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bà mẹ thì ôm đề, cô con gái thì vỡ hụi, cậu con trai thua cá độ..., dẫn đến đều have been owing tiền XHĐ với lãi suất cắt cổ! Total debts accumulated lại (không ai biết accurate là bao nhiêu) nghe nói lên đến nhiều tỉ! Đến khi họ không còn khả năng thanh toán, các chủ nợ bắt đầu barrier the way (barrier in, barrier out) và gắt gao truy bức. Bây giờ they are on a limited budget. Sinh hoạt của họ chỉ còn trông vào the dividend ít ỏi ở công ty cũ và số savings ki cóp cả đời đã bị mất giá thảm hại do inflation của ông bố. 

Sau những exchanges of angry words nảy lửa, cực chẳng đã, ông bố quyết định bán gấp nhà cửa và whole of their assets. Không nhận deposit mà yêu cầu down payment tức thì. Rồi, không nhận thêm tiền của một số bà con donate, ông đem tất cả số tiền có được refunded cho các chủ nợ và declared không trả thêm bất cứ khoản nợ nào còn lại. Mặc cho bà vợ lạy van, khóc lóc, ông quyết hasn't been fluctuating. Vả chăng he is broke he doesn't have a penny to his name, ngoài a wallet rỗng... Đấy là một trong nhiều gia đình đã phá sản vì sập bẫy tín dụng đen như vậy.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục