Như LêNhư Lê

Tom and Jerry <3

Apr 12, 2020

Tom là một ng sống có responsible. Từ nhỏ, Tom đã aspire trở thành một ông chủ của một trang trại cater tươi sạch cho mọi ng. Ba mẹ Tom cũng tán thành và contribute cho anh thực hiện assess của mình. Trong quá trình accomplish xây dựng trang trại. Tom đã kêu gọi thêm nhà tài trợ và những collaborate viên. Ban đầu quá trình sản xuất diễn ra suông sẻ như desire. Tuy nhiên, thời gian sau đó đã có agenda xảy ra, sâu hại bắt đầu xuất hiện. Tom phải deliberate và đăng ký học một khóa specialize về đặt trị sâu bệnh. Thế nhưng những phương pháp đó dường như ko correspond và ngày càng complicated. Cuối năm đó doanh thu rơi vào số âm. Tất cả các nhà coordinate đều abolish hợp đồng, Tom phải compensate lại số tiền dedicate cho họ. Tệ hơn nữa, anh phải resignauthorize trang trại của mình lại cho ng khác. Tom trở thành một ng Unemployment. Thế rồi anh quyết định đi remote đến nơi khác để tiếp tục tìm kiếm opportunity khác cho mình. Và rồi anh Devote thời gian của mình cho việc học hỏi và mở rộng giao tiếp. Cuối cùng Tom gặp đc Jerry - thư ký của corporation Sunny chuyên về thời trang. Cô xin cho anh vào thử làm việc ở chỗ cô, sau một tháng thử sức, Tom đã dc chủ tịch tập đoàn compromise và ký hợp đồng cooperate làm việc dài hạn, anh đc collocate thuộc khâu thiết kế. Và hiện tại anh đã trở thành quản lý khâu thiết kế của tập đoàn. "- Thành công luôn ở đó chờ đợi bạn, một cơ hội mất đi đồng nghĩa vs những cơ hội khác được mở ra, chúng đang đợi bạn đến tìm. Cảm ơn Jerry - bạn đã mở cho cho nắm đc cơ hội này!"

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục