Vinh TrầnVinh Trần

Tôn giáo

Apr 12, 2020

Religion là một trong những điều bí ẩn và khó lí giải.

 It has stranges và rule riêng. You need respect and believe. Khi ta thành tâm pray for my parents thì những lucky will đến với us. Phật giáo always fair. Shrine cho các vị Phật is very special và I always proud of it.

Buddhist thì luôn want support để build các pagoda, temple.... Các công trình này rất kiên cố, can avoid rain, sunny good. Nhưng cũng có những điều taboo mà không phải ai cũng know. This is difference

Ngôi chùa thì design một cách familiar, có pillar mang đậm nét traditional sẽ làm nhiều du khách nước ngoài surprise. Nếu ai mean đi thì đi một lần cho biết. Persuade!!!

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục