Thúy LợiThúy Lợi

UNIT 20

Apr 12, 2020

trước kia khi society đang trong circumstance vua chúa cai trị. Crown nằm trong tay kẻ có quyền lực nhất chính là nhà vua. Người trị vì nhiều Tribe, người có quyền tối cao đưa ra các luật lệ bắt buộc citizeninhabitant phải abide by không vested kháng cự hay chống lại. tạo nên một đế chế assert được giá trị enhance của người đứng đầu với resident của mình. Mọi thứ trong đất nước của mình từ religion cho đến việc lease của các của hàng nhỏ nếu gặp phải bất cứ deprive hay Dilemma trong việc gây lộn giữ các thần dân, đều được nhà vua shelter.Nhà Vua đã xây dựng cho mình một hệ thống chính trị, moral một cách assurance để không có bất cứ một khe hở nào để kẻ địch có thể đến proximity để phá hoại belief của thân dân với điện hạ. Sau bao nhiêu thế kỷ Mankind có nhiều thay đổi. Các triều đại đang đứng trước edge vực tàn lụi. finish Terace. 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục