Thúy LợiThúy Lợi

UNIT 29

Apr 12, 2020

sau revolution công nghệ 4.0 majority các nước đều constitute một parliament với đầy sufficient các chính sách construct, welfare được reform nhất từ trước cho tới nay. Hệ thống federal superlative được thành lập để kiểm soát tất cả các procedure mandatory tất cả người dân phải tuân theo. Bên cạnh đó chính phủ còn siết chặt việc tăng số lượng politician cũng như chỉ có một minister cho mỗi quốc gia. Sau khi mọi chính sách được petition và được thực hiện một cách successive đã tạo tính democracy cho người dân đã đem lại result tốt cho tình hình phát triển của đất nước. Người dân được liberty evolution bất cứ hoạt động nào có ích cho xã hội. Những người nghèo, và pedestrian được những patron hỗ trợ cuộc sống một phần comparative. Những nhân lực có potential đều được khai thác hết khả năng, các weakness của nền kinh tế đều được khắc phục.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục