Su AnhSu Anh

unit nineteen , subject home

Apr 12, 2020

- Today , I have party ngày engaged của my friend . Bride and Groom very đẹp đôi

- Husband is people trụ cột trong family and is people have income chính in family

- Wife is people phải biết ngăn chặn chiến tranh before when nó sảy ra

- khi I hire apartment thì có gặp Landlord is người very good and polite and có dáng người charming

- instinct of people assist we có thể thícg nghi với life

- Có 1 cặp spouse vừa adopt một boy baby , và tonight mở party celebrate . một family cozy

- My mother doing housewife and housekeeper

- để prepare for anniversary graduate of me . Father đã allow được invite các friends to my home togeter vui chơi

- Khi I new in HCM city thì tôi không có friend nào . Whole đều là stranger . Sau khi settle thì tôi có nhiều neighbor tốt bụng and thân thiện.

- I am new member hack não nên trình độ english of I compare with friend khác thì còn thua xa

- In future , I want have owner tốt bụng , intelligent , wise , wisdom để tôi có thể learn được những điều hay

- chung tay bảo vệ môi trường và ngăn cản những người ruin if để receive được air trong lành

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục