Nguyễn Hữu HùngNguyễn Hữu Hùng

Ước mơ viển vông

Apr 16, 2020

Trước khi vào đại học, tôi cũng suy nghĩ và consider rất nhiều trường, confuse giữa nhiều lựa chọn, nhưng tôi có ước mơ làm trong congress nên đã thi vào trường XYZ, trong quá trình ôn luyện, tôi phải confront với nhiều thử thách, tôi khá strain , không một moment nào dc nghỉ ngơi. Tôi refuse mọi lời mời đi chơi, bạn bè recommend rất nhiều phim nhưng tôi cũng ko xem và có 1 lời statement rằng: tôi sẽ đỗ đại học. Tôi có viết 1 bản commit với bố tôi: nếu ko đỗ đại học tôi sẽ thi lại cho bằng được. Và ngày thi cũng đến, và thật là coincide ngày đó cũng là ngày sinh nhật tôi.🎉🎂. Cách tôi thi cũng rất especially: tôi nhận được 1 envelope, trong đó có 1 đề bài gồm 3 câu, câu 1là điền vào chỗ trống dựa vào các hyphen, câu 2 là tự refer vè bản thân, câu 3 là có 1 cuộc dialogue với giám thị.

Kết thúc phần thi, tôi phải có 1 signature vào bản danh sách. Có vẻ tôi đã gây impress khá tốt vs giám thị nên sau khi hết giờ, bà ta đã congratulate tôi đã hoàn thành.

Sau khi ra khỏi phòng thi, có vài nhân vật phát tờ rơi lại gần và giới thiệu họ represent cho 1 công ti tuyển dụng, họ indicate những lợi ích khi làm việc cho công ti đó, cũng cho thấy discrepancy của việc học đại học và việc đi làm tại công ti đó. Tôi thấy không relevant lắm và cảm giác bị deceive nên repel họ ra. Tôi nghĩ mình thật thông minh. :v

Sau 5 năm tôi ko làm việc trong congress mà ở trong công ti XYZ, tôi conform các quy tắc của công ti, không gây ra consequence đáng nghiêm trọng và cảm giác mình như 1 legend. Bây giờ tôi vẫn nghĩ mình thật thông minh. :v :v

Ps: còn 2 từ

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục