Tam PhamTam Pham

Venezuela - from top to bottom

Jul 05, 2020

Năm 2018 vừa rồi, được coi như một năm all-time low của nền kinh tế Venezuela. Khi mà, the democracy is falling apart in this country, the liberty của người dân đang bị de doạ. The welfare for citizen cannot be committed by the government. Các politicians đang thúc đẩy chính phủ reform itself. Rất nhiều petition was created, but there are no sufficient results that people can see. Người dân đang lũ lượt di cư khỏi đất nước của mình as the pedestrian.

Tình thế của Venezuela dường như không còn cứu vãn nổi, the minister không còn được dân chúng tin tưởng, the parliament không còn tiếng nói của mình, the federal government không còn gắn kết như xưa. The majority are looking for a superlative revolution, where they can construct everything from scratch.

There are three successive years that Venezuela theo đuổi mô hình xã hội chủ nghĩa, which is đã bộc lộ nhiều weakness trong hơn 100 năm qua, khi so sánh với các comparative mô hình khác, tư bản for example. USA was known as the biggest patron of them also left them alone. All the potential solutions have been taken actions. The procedure constitutes the country is quite hard. But it's mandatory.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Đã có 2 lượt bình luận.

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục