Nguyễn Hữu HùngNguyễn Hữu Hùng

Vị vua mới

Apr 27, 2020

Tôi là một diễn viên trẻ, được lease   trong một bộ phim. Trong phim tôi đóng vai là một hiệp sĩ có moral , nhân phẩm tốt nhưng lại sống trong một society (xã hội) bất công, nơi mà citizen bị áp bức, không được shelter (che chở) bởi chính quyền. Các tribe (bộ tộc) ở edge rừng thì bị deprive (tước đoạt) mọi quyền công dân, còn resident (cư dân) trong nội thành thì phải abide by (tuân theo) những điều luật hà khắc, đẩy họ vào tình thế dilemma (khó xử). Họ bị mất dần belief (niềm tin) vào chính quyền. Trong circumstance (hoàn cảnh) đó tôi đang lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền,làm chủ cho nhân dân. Trước khi làm trận, vì religion ở đây là đạo thiên chúa,  tôi đặt cây thánh giá nơi chứa đựng nhiều tin của inhabitant (cư dân) vào nhà thờ để enhance (nâng cao) tinh thần của họ. Tôi assert (khẳng định): "chúng ta assurance (chắc chắn) làm được". Cuối cùng chúng tôi đã dành chiến thắng, tôi là người dân tin tưởng, vested (được phép) đội chiếc crown và ngồi lên lại vàng. Từ đó cả mankind knhân loại) xa, proximity (near) không còn một lời oán than.

  Cuối cùng đạo diễn khen tôi diễn rất tốt!!

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục

Truyện chêm Unit 20

Merlin - Trò chơi vương quyền
Tam PhamTam PhamJul 05
After the Authur's dead, the crown should belong to the queen - Guinevere, những ham muốn quyền lực bắt đầu nhen nhóm trong đầu Merlin. He has a belief of making magic is legal in the...
UNIT 20
trước kia khi society đang trong circumstance vua chúa cai trị. Crown nằm trong tay kẻ có quyền lực nhất chính là nhà vua. Người trị vì nhiều Tribe, người có quyền tối cao đưa ra các luật...
Thành công
Những chiếc crown sáng bóng luôn đồng hành cùng với những cô hoa hậu để giúp đỡ resident. Đó là một nghĩa cử cao đẹp của con ng với citizen trong society này. Những...
Relationship & Places 1
I have just leased my apartment where had a large terrace for 3 months with a negro, the inhabitant in a tribe when he was a child. And I haven’t met a dilemma before because I didn’t...