Trương Đình Ngọc GiaoTrương Đình Ngọc Giao

Viết sổ

Apr 12, 2020

Annual, tôi thường viết diary để tự bàn về several matter của mình. Tôi thường đầu trang những điều cần remember để tránh forget, address, appointment, invite, purpose trong tương lai, các bản translate hay, số tiền borrow để remind bản thân. Dù thỉnh thoảng tôi claim nó khá depressed và bother vì phải ghi lại nhiều. Nhưng tôi không thể deny hiệu quả khi possess điều đáng giá đó. Tôi đã nói như thế trong 1 lần speechconversation, later appear rất nhiều applause của client. Therefore advice của tôi là để obtain nó, bạn hãy underline những điều quan trọng,... khi bạn làm được điều đó, thì đó như symbol của sự cần cù, hãy mặc kệ những rumor xấu về hành động của chính bản thân nhé

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục