Tú NguyễnTú Nguyễn

Vượt qua cơn lười

Jun 13, 2020

Recent tôi bắt đầu học lại tiếng Anh. Do Almost các từ vựng đều đã quên nên tôi quyết định quay về học lại từ Phase đầu tiên là các Vowel để lấy lại được sự Confidence. Despite đã Guess là việc học sẽ rất Tension nhưng nhiều lúc tôi cũng cảm thấy muốn Shout cho đỡ ức chế. Thực ra không có ai Urger mình cả, phải Emphasize là tôi hoàn toàn tự nguyện trong việc này. Tuy nhiên tôi cũng không Predict được hết các Issue trong Phase học, rất nhiều sự Interrupt đã xảy ra khi tôi cố gắng thực hiện viết 1 Paragraph để Survey xem sự tiến bộ của bản thân mình. Điều này Warn tôi về cách học tập của mình, có thể thấy nó đang Respond sự kém hiệu quả của phương pháp học. Tôi quyết định thực hiện 1 Questionnaire để tìm tra Trick học tập hiệu quả hơn. Kết quả của Inquiry cho thấy phương pháp học không sai, nhưng nó cũng Imply rằng tôi đang chưa thực sự tập trung. Ngay từ khi Initial đã có sự chểnh mảng nhất định, như một câu Idiom đã từng nói "Đầu xuôi đuôi lọt". Vì vậy, việc tôi học tập không hiệu quả là sự Reflect cho việc không tập trung, nó cũng Inform cho tôi một sự thật là tôi sẽ không bao giờ học tốt được nếu không có sự thay đổi. Tôi hoàn toàn bị Persuade bởi sự Respond này. Như một Quote vô danh nào đó "Muốn nấu được đồ ngon thì Material phải tốt". Tôi Insist rằng điều này chính là Mention tới vấn đề tôi đang gặp phải. Tôi đã Scream lên một tiếng thật to để Express sự thất vọng về bản thân. Từ đây tôi quyết định tập trung hơn ngay từ đầu để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục