Nguyễn MỹNguyễn Mỹ

We need

Apr 12, 2020

Nhiều Thế kỉ tước Khi chiến tranh xảy ra thì sẽ có điều gì? À , đúng chắc ai cũng biết hết là bullet. Mà chiến tranh thì phải join army  chứ sao? Lại đi tham gia campaign ,Không thì lại thành refugee, không thì tệ nữa là slave . Tất cả hết thảy sẽ bị hủy diệt! Và bây giờ tất cả everyone đều có được nhận thức cao nên không giống hồi xưa nữa.

Mỗi nước đều có những ambassador của các nước khác chứng tỏ thỏa hiệp hòa bình^^ và cùng nhau phát triển. Những architecture mỗi ngày càng morden( Tuyệt hết sảyyy), nhiều cuộc charity cho người nghèo, nhiều người volunteer làm việc bảo cứu trợ an ninh ( không lấy phí làm k công) đều đó đáng ngưỡng mộ, nhiều industry hiện đại hóa đang phát triển mạnh và tất nhiên tỉ số người không có affair thấp hơn, nền astronomy lại tân tiến hơn khái quát vũ trụ, vì sao, hành tinh,... và các union đã và đang hình thành nhiều =>  economy improve

"We need learn more", để sau này retire có cuộc sống thoải mái.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục