Nguyễn MỹNguyễn Mỹ

You try không vô ích

Apr 12, 2020

Aspire? Yes, everyon have it. But, i don't made it, it is agenda hard, maybe it is assess lớn lao and i can't accomplish it,... because i had a lot of matter... Oh, tiếc thật...! NO, that's biện minh of you, cậu không cooperate with it cơ mà? Why?Ha,  you desire . But, you doesn't dedicate for it, you doesn't, you  deliberate, devote time và không muốn mạo hiểm nên to losing many oppotunity, always finding biện minh correspond. Didn't compromise để tìm cách giải quyết những vấn đề complicated, không dám nhận responsible,... Ơ như thế thôi đi, abolish luôn đi. Còn ngược lại congratulate hãy cố gắng và tiếp tục, thất bại?thì làm lại , trước đó mình cũng có kinh nghiệm rồi đừng từ bỏ,chừng nào thành công thì thôi như các nhà phát minh ấy đâu phải 1 lần là hoàn thành? Đúng chứ?

Đừng lo  tất cả những gì bạn cố  là không vô ích đâu , xuất phát bạn ở remote đích, nhưng bây giờ bạn đang tiến lên từng bước xít lại gần đích hơn!


Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục