Từ vựng chủ đề Health & Diseases: Phần 1

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 23

We should exercise every morning
Exercising in the morning is great for your health. Heartbeat is stability. Good sight, prevent diseases, anxious everyday.When we exercise everyday will very unlikely condition...
Sức khoẻ là vàng
Câu nói sức khoẻ là vàng luôn luôn đúng và obviously là ai ai cũng mong muốn có extraordinary health. Nhưng điều này thật sự unlikely. Khi còn trẻ, ta làm việc hăng say, cố gắng hoàn...
Ước mơ của tôi
Tôi có 1 ước mơ là mình sẽ có một extraordinary health mà không 1 thứ gì có thể damage được.Tôi không mong body của mình sẽ trở nên muscular hơn( vì tôi là con gái mà). Tôi chỉ...
Sức khỏe tốt
Kim AlanKim AlanApr 12
Có một chàng trai nó body muscular  và anh ta thường xuyên exercise . Anh ta cũng rất care và mindful đến health của bản thân mình anh cũng có chế độ ăn dinh dưỡng tất cả thức ăn phải...