Từ vựng chủ đề Health & Diseases: Phần 2

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 24

Niềm âu lo
Mỗi cá nhân chúng ta không ai tránh được disease. Khi thời tiết chuyển mùa, cơ thể chưa thích nghi thì cold, headache, sore throat, cough or flu là dễ gặp nhất. Ta chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm...
Prescriptions and diseases
Most of us have fear about diseases. Today, we have a lot of diseases. Some of them are curable, for example, headache, cold, flu, cough, sore throat, autism, etc... And there are also...
Người cô độc
Kim AlanKim AlanApr 12
Anh ta từng là người giàu có khẻo mạnh và quyền lực nổi tiếng mưu đồ . Nhưng bây giờ anh ta chỉ nằm một chỗ căn bệnh cancer quái ác gây ra và bác sĩ nói cơ hội để curable chỉ có 0,1% bác sĩ...