Từ vựng chủ đề Sport & Exercising: Phần 1

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 27

Những anh hùng U23 VN
Hoa MỹHoa MỹApr 12
Năm 2018, phải gọi là năm mà Việt Nam ta break a record về thể thao của sportman và athlete .Ngoài badminton, thì chúng ta không thể không nhắc đến một môn thể thao đó là "football".Đặc...
Việt Nam vô địch
Welcome các bạn đã đến với buổi bình luận trường thuật trực tiếp vòng loại world cup 2022 ,match khai mạc đầu tiên giữa hai competitor đó là team Viet Nam vs team Thailand . Thời tiết hôm...