Từ vựng chủ đề Sport & Exercising: Phần 2

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 28

Thời gian biểu rèn luyện sức khỏe
HuDuHuDuApr 12
Để gain nhiều về vấn đề sức khỏe. Tôi đã lập a timetable để cho việc train hằng ngày form a habit. Nhưng vì ability tư duy có hạn nên đã lập trong age.Tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái tuần đầu...
Luyện tập thể thao
Bất cứ ai cũng muốn gain về sức khoẻ, form dáng cân đối thì đều train theo a timetable for long age. Và tuỳ theo ability của mỗi người nên chọn những môn thể dục phù hợp, cần có trainers hỗ...