Từ vựng chủ đề Traffic & Transport P1

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 29

Văn minh trong giao thông
Tôi sống ở rural areas, roads are quite narrow. Thế nhưng, lưu lượng traffic thì ngày một heavy, việc đi lại vào rush hours rất worse. The honk từ cars, motobikes, trucks làm annoyed, họ...
Tai nạn giao thông
HuDuHuDuApr 12
Lưu lượng traffic càng heavy, cộng với ý thức của người tham gia giao thông như người đi oto, xe máy, cyclist, pedestrian mà không tốt thì số accident traffic ngày càng nhiều, càng worse...