Từ vựng chủ đề Traffic & Transport P2

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 30

Ám ảnh
Sau 1 thời gian thả thính #regularly trên f,Danh hẹn hò được 1 em xinh tươi. Early next week là buổi gặp mặt live đầu tiên ngoài đời. Nén lại nỗi bồi hồi xao động a chủ động lên plan buổi...