Từ vựng chủ đề Celebrities & Fame

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 33

Đăng ký vào charity
HuDuHuDuApr 12
Hôm nọ tôi đi đăng ký tham gia vào một charity ở một ngôi chùa. Trước khi đi tôi đã chuẩn bị các loại giấy tờ personal khá kĩ càng. Trên đường đến facility để đăng ký, tôi cảm thấy...