Từ vựng chủ đề Personalities & Appearance P1

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 36

CÙNG ĐÁNH GIÁ CÔ BẠN MỚI CHUYỂN VÀO LỚP EM
Nhi:" này Yến, nhìn bạn mới chuyển vào có attitude hay quá ha?^^ vừa sociable vừa funny lại warm-hearted nữa"Yến:" ừa, nhìn bạn ấy type người hyper^^ mà nhìn ở ngoài có vẻ easy-going...
My family
HuDuHuDuApr 12
Gia đình tôi có 5 người, cả 5 mỗi người một tính cách, nhưng không bao giờ Distance với nhau.Bố tôi, một người cực kì easy-going (esay-going), sociable, funny, không rude. Trong công việc,...