Từ vựng chủ đề Relationships & Feelings P2

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 39

Trốn về nhà
HuDuHuDuApr 12
Hôm nay, mood của tôi như bị depressed: gloomy và có rất nhiều sadness... tại đang công tác xa nhà để đi làm một việc khá là dull cộng với việc cô bạn gái đang jealous vớ vẩn. Điều đó đột...