Từ vựng chủ đề Shopping

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 41

Online shopping
HuDuHuDuApr 12
Tôi là một shopaholic nhưng rất lười đến các mall để lựa chọn những mặt hàng trên các shelf đựng. Nếu mà ai đó thấy tôi ở các mall thì quả là một điều rare và unusual.Online shopping luôn...