Từ vừn chủ đề Education

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 46

Kế Hoạch Trong Cuộc Đời
Plan trong cuộc đời của Mai là có thể lấy được degree khi cô còn học ở university .Mai là một người khá là thông minh nhưng cô lại rất lười, gia đình Mai lại là một gia đình giàu có.Ba mẹ...