Từ vựng chủ đề Crime & Politics P1

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 47

Tên trộm hào hứng
Một ngày đẹp trời, ở một cửa hàng bách hóa địa phương có một tên criminal đã trốn ra khỏi prison và đến cửa hàng bách hóa để steal nhưng lại bị chủ phát hiện và tên thief đã dùng gun để...