Từ vựng chủ đề Home - sweet home P2

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm IELTS 13

My sweet home.
Tên tôi là jack và sau đây tôi xin tự giới thiệu ngôi nhà yêu thích của tôi. Đó không phải là một penthouse được construct trên một flat mà đơn giản chỉ là một ngôi nhà ở một ngôi làng...
The world's most luxurious penthouse suite
The Hotel President Wilson's location is in Geneva, Switzerland and constructed near the United Nations building on Lake Geneva. It has an enormous garage and garden at the backyard.Known...