Chủ đề Transportation P3

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm IELTS 29

Chưa có bài viết nào, hãy là người đầu tiên!