Từ vựng chủ đề Weather P1

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm IELTS 32

Chưa có bài viết nào, hãy là người đầu tiên!