Từ vựng chủ đề Weather P2

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm IELTS 33

Chưa có bài viết nào, hãy là người đầu tiên!