Work 3

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Unit 13

Refugees in Europe
Tam PhamTam PhamJul 05
Europe is facing the biggest migration which is ever seen before, most of the refugees were coming from the Mediterranean sea, they often work fro blue collar jobs for a living, someone...
COUNTRY
Phuong LePhuong LeApr 12
Đất nước tồn tại sau cuộc chiến slave lâu dài dưới bullet của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thời kỳ phong kiến áp bức. Thế nhưng army với những soldier với những công cụ thô sơ như sword đã...
Viết linh tinh
Tôi đã từng là slave cho union SM của Doãn Hách, hắn chính là driver cầm đầu tổ chức này. Tôi biết hắn qua một buổi charity bán đấu giá những architecture về nền industry mới để quyên góp...
CÁCH DẠY CON CỦA MỘT ĐẠI SỨ!
Như LêNhư LêApr 12
- Thưa ngài, có thư mời từ courier chuyển đến mời ngài đến tham dự union lúc 18h tối này tại Sở command army (lời nói của ng secretary).- Được rồi, hãy sắp xếp driver cho tôi vào tối...
UNIT 13
Cách đây khoảng 6 năm trước khi economy chưa phát triển như hiện nay. Cuộc sống của người dân vẫn xòn nghèo khó tiêu biểu là những người retire, soldier không có điều kiện sỗng tốt. Họ chủ...
My family
There are many fields in life such as economy, industry, architecture or astronomy. Each person in my family has different jobs and affairs. My grandfa was a security guard and a driver for...
My work
Nowadays, the tourism industry is developing very strong that makes Vietnam’s economy to a new level. So I decided to work for a large hotel in Hanoi with the supervisor position. Tomorrow,...
You and me of the old days
hello everyne, I'm Thach, i am from Phu Yen. yesterday, while i was going along Huong river, my friend came and we were diaogue together.Me: what do you doing?My friend: i am a command...
Lính
Ước mơ của tôi là trở thành một Army chuyên nghiệp. Đó là affair làm mà rất nhiều người muốn. Khi đó mọi người sẽ gọi mình là chú soldier, nghe thật là oai. Vậy...
Thời kỳ chiến tranh
Ngày xưa, ông tôi là 1 soldier. Lúc ông retire thì ông tham gia các club charity, ông collector vỏ bullet & sword để làm các campaign đồ cổ.Ông bảo ngày xưa chiến tranh khổ lắm, mấy...
We need
Nhiều Thế kỉ tước Khi chiến tranh xảy ra thì sẽ có điều gì? À , đúng chắc ai cũng biết hết là bullet. Mà chiến tranh thì phải join army  chứ sao? Lại đi tham gia campaign ,Không thì...
ARMY AND WAR 😊
Đa số tôi thấy các bạn trẻ bây giờ có xu hướng sợ phải nhập ARMY . Một số còn có tư tưởng chạy chọt , mỗi lần CAMPAIGN này bắt đầu. Phải chăng họ ngại khó, ngại khổ ? Ngày xưa khi thời...