Politics 1

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Unit 28

Châu âu và người nhập cư
Tam PhamTam PhamJul 05
Như các bạn biết đấy, 2018 được coi như một năm đầy chia rẻ của châu âu. Nơi mà senate của các country châu âu bất đồng quan điểm với nhau gay gắt về vấn đề nhập cư. Một số thì cho rằng...
UNIT 28
chuẩn bị cho election cho vị trí senate. Government đã tổ chức session để đưa ra các biện pháp security cũng như các ban cùng các impose cho các County để đảm bảo secure cho các khách...
Election in VN
Trước những buổi election thì government thường sẽ có những session rất mystery với các nhà senate để option ra những senior xứng đáng nằm trong danh sách bầu cử. Vào ngày đi election,...
Our crazy practice
I’m Phuong. I’m 22. I like mystery and myth things. I live in Long Bien county in Hanoi. Now I’m working in a counter at Vincom Nguyen Chi Thanh center for a cosmetic showroom. And this...
Thay đổi
Government cầm flag phất phới qua hai bên trong session senate, mọi người congrat ông đảm nhiệm chức vụ mới trong election lần này, ông liền có những policy đề ra cho người dân, ban hành...
Idol 's story
Son Tung M-tp is a famous singer so his secure is put on top. Security in his house or where he comes such at counter or any county is always saved. He often goes to sessions to inform...
LAW
i have a close friend at county 12 of Ho Chi Minh, this is Nhung. We often chat on zalo or facebook to relax and find more mystery about laws. We celebrate session privately and make a flag...
Chuyện chính trị
Hiếu mở cửa bước vào nhàHiếu: Tao về rồi nè, Cường đâu rồiVanh: Đag đi lấy tử viHiếu: Thg ngốc này, crime h nhan nhản ấy mà, cx tại sensitive vs mê tín vlHoàng: Mà mày trả tiền điện chưa...
JAck làm chính phủ.
Vậy là government mới trong election lần này là Jack DT. Ngay sau khi đắc cử ông đã thực hiện lời hứa mà ông đưa ra trước đó. Ông dừng ban với các nước châu Âu, tăng cường truy lùng crime,...
No caption
Sắp tới tôi mang flag dự session mystery. Sự option. Deduct lương. Government Việt Nam obligate đóng thuế. Việt nam có security secure nhất TG. Success chế tạo bè float. Policy hà khắc. Cậu...
Legendary meeting !
Tuần vừa qua rồi nước tôi có tổ chức một session về một số vấn đề nóng của đất nước  . Government yêu cầu mọi người thắt chặt secure security ở trong nước và cũng như một số sân bay ,...
Unit 28
Trong lịch sử hoặc #myth luôn diễn ra các #session thường niên để bầu ra #senate cho một #county hoặc một nước một cách #justice nhất. Đây là một vấn đề #obvious rất #sensitive nên cần rất...