Từ vựng chủ đề Natural World: Phần 2

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Unit 48

No tittle
Nowsaday, by many bad way, people destroy nature and make it polluted.They arise ideas to rob the value source. Reality, battles occur because this issue. They thorough create peak plans to...
Natural resources donated.
Vietnam is blessed with many beatiful landscape and various resource by nature. This is very respectable thing. For decades, our country has made use of it to develop and anymore. Reality,...
OUR PLANET
Van PhamVan PhamApr 12
Trong những decade gần đây, con người đang được entitle sống trong thời kì peak của sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật nhưng đi cùng với nó cũng arise những sự contrast với nature. Thiên nhiên...
OUR PLANET
Van PhamVan PhamApr 12
Trong những decade gần đây, con người đang được entitle sống trong thời kì peak của sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật nhưng đi cùng với nó cũng arise những sự contrast với nature. Thiên nhiên...
Chuyến đi chơi_Part 3
 Tất cả các học sinh xuống xe sau một chuyến đi dàiHiếu: Wao, nature ở đây thật trong lành. Cảm giác như muốn bay lên peak của các tier mâyCường: Mày ns nghe kiểu gì ? Nghe ko hợp...
KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN
  Trong vài #decades trở lại đây , đã #arised một cuộc khủng hoảng niềm tin , diễn ra trong mọi #various #tiers trong xã hội .    Thật vậy , trong #context toàn cầu hóa...
Cuộc sống
Cuộc sống là gì, có lẽ rất đơn giản xong cũng thật phức tạp. Cuộc sống có thể là atmosphere thật trong lành buổi sáng. Đôi khi cuộc sống khiến chúng ta cảm giác như abundant. Cuộc sống...
Battle
Duc HoangDuc HoangApr 12
Nowadays the nature resource is such rare the battle of two or more countries arises. The nation that gets the bottom position would be lost its territory or landscape through the decades....
(No content)
1 battle arise trong đầu của chủ tịch tỉnh. Ông anticipate về người peak, người thorough, abundant, beneath allocate của ông, contrast bounce anymore là entitle giữ tỉnh cho ông về source...
Resource - nature
Nghiep LeNghiep LeApr 12
Hôm nay cô giáo geography dạy cho lớp tôi bài: "Resource - nature". Trước khi vào giảng bài cô giáo nói: "để phù hợp với context của tiết học tôi sẽ kể cho các em nghe về các battle khốc...