5' nắm vững các loại câu điều kiện

van hai Longvan hai Long20 Sep

1. Câu điều kiện là gì?

Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề) và cách nhau bởi dấu phẩy:

Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện

If it rains,

Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính.

 I will stay at home.

2. Các loại câu điều kiện

Có tổng cộng 5 loại câu điều kiện trong đó câu điều kiện loại 1, 2 và 3 thường biết đến hơn cả.

Về công dụng:

Câu điều kiện loại 0: Câu điều kiện này diễn tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc diễn tả một sự thật hiển nhiên, một kết quả tất yếu xảy ra.

If we are cold, we shiver. (Nếu bị lạnh, chúng ta sẽ run lên.)

Câu điều kiện loại 1: Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If it rains, I will stay at home. (Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà. )

Câu điều kiện loại 2: Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện trái với thực tế ở hiện tại

If I had a million USD, I would buy a Ferrari. (Nếu tôi có một triệu đô la - mà hiện tại tôi không có, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)

Câu điều kiện loại 3: Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.

If they had listened to me, we would have been home earlier. ( Nếu họ đã nghe lời tôi, chúng ta đã về nhà sớm hơn)

Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Câu điều kiện loại 4: Câu điều kiện loại 4 là cấu trúc câu điều kiện nâng cao được dùng nhiều hơn cả câu điều kiện loại 3 vì trong cuộc sống, chúng ta thường nói về quá khứ và ảnh hưởng của nó lên đến hiện tại. Do đó câu điều loại 4 là sự kết hợp giữa loại 3 và loại 2.

If I had not stayed up all night last night, I would not be so sleepy right now. (Nếu tối qua tôi không thức trắng đêm thì ngay lúc này tôi không buồn ngủ đến vậy đâu.

Về cấu trúc

Câu điều kiện loại 0: [If + thì hiện tại đơn], [thì hiện tại đơn]

Câu điều kiện loại 1: [If + thì hiện tại đơn], [will + động từ nguyên mẫu]

Câu điều kiện loại 2: [If + thì quá khứ đơn], [would + động từ nguyên mẫu]

Câu điều kiện loại 3: [If + thì quá khứ hoàn thành], [would + have + V3/V-ed]

Câu điều kiện loại 4: [If + thì quá khứ hoàn thành], [would +động từ nguyên mẫu]

3. Tóm tắt:

If.pngVậy là chỉ với 5' bạn có thể hiểu về 5 loại câu điều kiện khác nhau và biết cách sử dụng chúng rồi.

Để tìm hiểu sâu hơn thì hãy đón đọc các bài viết tiếp nhé.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận