Cấu trúc Remember trong tiếng Anh

Trần Huyền TrangTrần Huyền Trang27 Apr

Trong tiếng Anh, mẫu cấu trúc có thể kết hợp đồng thời “to V” và “Ving” nhưng lại mang 2 ý nghĩa hoàn toàn khác biệt là một bài toán khó cho người bắt đầu. Nhưng thực tế chúng ta vẫn có những cách hệ thống lại kiến thức giúp phân biệt chúng đơn giản hơn. Hôm nay, GoSunny sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc remember và cách sử dụng dễ hiểu nhất của nó nhé.

1. Vị trí remember trong câu

Cấu trúc remember trong tiếng Anh được sử dụng khi muốn nhớ về điều gì đó hay gợi nhắc về việc đã làm.

Vị trí:

– Trong câu tiếng Anh, remember thường đứng sau chủ ngữ và trong một số trường hợp có câu có thêm trạng từ bổ ngữ thì remember đứng sau trạng từ đó.

– Sau remember thường là động từ nguyên thể có “to” hoặc động từ dạng Ving.

Ví dụ:

  • Linda remembers to send this letter. (Linda nhớ phải gửi thư.)
  • Anna always remembers locking her house when going out. (Anna luôn nhớ khoá cửa nhà mỗi khi ra ngoài.)

2. Cấu trúc remember trong tiếng Anh

Cũng như cấu trúc need, cấu trúc remember trong tiếng Anh có thể kết hợp với động từ nguyên thể có “to” hoặc động từ thêm “ing”. Hãy tìm hiểu chi tiết các cách dùng này ngay sau đây nhé.

Cấu trúc remember + to + V-inf: nhớ để làm gì, nhớ phải làm gì

Chúng ta sử dụng dạng cấu trúc remember này khi muốn nhấn mạnh chủ thể cần nhớ để làm gì. Đây sẽ là dạng cấu trúc thường xuyên xuất hiện trong bài tập viết lại câu tương đương với cấu trúc “not forget + to + V-inf” (đừng không quên phải làm gì đó)

Ví dụ:

  • I always remember to turn down the light when not using it. (Tôi luôn nhớ phải tắt đèn khi không sử dụng.)
  • Min remembers to clean her soon today. (Min nhớ phải dọn dẹp phòng của cô ấy hôm nay.)

Cấu trúc remember + V-ing: nhớ đã làm gì

Trái ngược với dạng kết hợp “to Verb”, cấu trúc remember đi với V-ing biểu thị ý nghĩa nhớ về một việc đã làm, nhớ đã làm gì.

Ví dụ:

  • I remember handing in my homework two days ago. (Tôi nhớ đã nộp bài tập về nhà của mình từ 2 ngày trước.)
  • Andy remembers sending an email to her customer. ( Andy nhớ đã gửi email cho khách hàng của cô ấy.)

Cấu trúc remember trong câu gián tiếp

Một đặc điểm riêng biệt của cấu trúc remember khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp đó là “remember + to V-inf” sẽ được biến đổi sang dạng cấu trúc của “remind + to + V-inf” như sau:

S + said to/ told + Sb: “Remember to V-inf…”

➔ S + reminded + Sb + to V-inf…

Ví dụ:

Linda told him: “Remember to turn off the computer when not using it”.

➔ Linda reminded him to turn off the computer when not using it. (Linda nhắc nhở anh ta nhớ tắt máy tính khi không sử dụng.)

Lan said to me: “Remember to stop at the Blue Park”

➔ Lan reminded me to stop at the bank. (Lan nhắc tôi nhớ dừng trước công viên Blue.)


Team GoSunny chúc các bạn học tốt!

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận