Cấu trúc suggest trong tiếng Anh

Trần Huyền TrangTrần Huyền Trang19 Apr

1. Cấu trúc suggest trong tiếng Anh

Dưới đây là các công thức chuẩn xác của cấu trúc suggest trong tiếng anh được sử dụng phổ biến nhất.

1.1 Cấu trúc Suggest đề xuất làm gì đó

Công thức chung: Suggest + noun/noun phrase (Suggest + V_ing)

Trong cấu trúc này, danh từ hoặc cụm danh từ có vai trò như một tân ngữ cho động từ suggest.

Chúng ta có thể dùng V-ing đi theo sau động từ suggest khi nói đến một hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó.

 • He suggested travelling together for safety, since the area was so dangerous. Anh ấy đề xuất nên đi du lịch cùng nhau cho an toàn vì khu vực đó rất nguy hiểm.
 • She suggested a long dress for the party tonight. Cô ấy đề suất một chiếc váy dài cho bữa tiệc tối nay.

1.2 Cấu trúc Suggest được dùng để đề xuất rằng ai đó (nên làm gì đó)

Công thức chung: Suggest + that-clause (Suggest + mệnh đề “that”)

Khi đưa ra 1 đề xuất ta có thể sử dụng mệnh đề “that” đi theo sau động từ suggest. Trong những tình huống không trang trọng, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ “that” ra khỏi mệnh đề.

 • I suggest (that) we take a break and go for a walk. Tôi đề nghị chúng ta nên nghỉ ngơi và đi dạo một chút.
 • He suggested we go to his house for dinner. Anh ấy đề nghị chúng tôi đến nhà anh ấy ăn tối.
 • She suggested we go swimming this afternoon. Cô ấy đề suất buổi chiều đi bơi.

– Chú ý:

Trong trường hợp dùng mệnh đề “that” thì động từ đi theo sau sẽ luôn ở dạng nguyên mẫu không “to”.

Ví dụ:

The doctor suggests that she lose some weights.

(Chủ ngữ là “she” nhưng động từ “lose” không chia)

Khi đề nghị hoặc đề xuất 1 việc gì trong quá khứ, chúng ta có thể dùng “should” trong mệnh đề “that”.

Ví dụ:

Her doctor suggested that she should reduce her working hours and take more exercise

1.3 Cấu trúc Suggest được dùng để đề xuất cái gì đó (cho bất kỳ ai đó)

Công thức chung: Suggest + noun/noun phrase (Suggest + danh từ/cụm danh từ)

- Trong trường hợp này thì những cụm danh từ sẽ được dùng làm tân ngữ của động từ suggest.

Ví dụ:

 • I suggest a beer with that dish. Tôi đề nghị dùng bia với món ăn đó.
 • She suggested homemade sauce with the lamb. Cô ấy đề nghị sốt tự làm cho món thịt cừu.

- Trong trường hợp bạn muốn nói đến đối tượng mà nhận được lời đề nghị, các bạn sẽ sử dụng “to”.

Ví dụ:

My father suggested a course I could sign up for at the end of the year.

My father suggested a course to me which I could sign up for at the end of the year.

Bố của tôi đề xuất cho tôi một khóa học mà tôi có thể đăng ký vào cuối năm.

NOT My father suggested me a course…

1.4 Cấu trúc Suggest + wh-question word (Suggest + từ để hỏi)

Chúng ta cũng có thể dùng những từ để hỏi như: where, what, when, who, how để theo sau động từ suggest, chúng có hàm nghĩa là gợi ý làm như thế nào, ở đâu, như thế nào đó…

 • Could you suggest where I might be able to buy a nice T-shirt for my boyfriend? Bạn có thể gợi ý cho tôi 1 chỗ để tôi có thể mua 1 cái áo thun thật đẹp cho bạn trai của tôi không?
 • Could suggest you what I should to wear the party? Bạn có thể gợi ý tôi nên mặc gì tới bữa tiệc được không?

– Chú ý:

- KHÔNG sử dụng suggest + tân ngữ + to_V khi muốn đề nghị ai đó làm gì.

She suggested that I should go abroad for further study.

NOT she suggested me to go abroad…

- KHÔNG sử dụng to_V sau suggest.

She suggests having the car repaired as soon as possible.

NOT She suggests to have…

- Ngoài nghĩa đề xuất, đề nghị thì động từ suggest còn có nghĩa là “ám chỉ”

Are you suggesting (that) I’m lazy? (Anh ám chỉ tôi lười biếng phải không?)

- Cụm từ suggest itself to somebody trong tiếng Anh nghĩa là chợt nảy ra điều gì.

A solution immediately suggested itself to me. (Tôi chợt nghĩ ra 1 giải pháp.)

2. Cách sử dụng cấu trúc suggest trong tiếng Anh

Cấu trúc suggest thường được sử dụng để nói chung chung, không ám chỉ một người cụ thể nào trong những tình huống trang trọng hoặc khi người nói muốn đưa ra một lời khuyên, muốn đưa ra một đề nghị hay để nói gợi ý gián tiếp… Trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thì suggest được dùng chủ yếu với 5 trường hợp dưới đây, hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

1.1 Dùng cấu trúc suggest that S V khi muốn khuyên thẳng thừng một người hay một nhóm người cụ thể.

Ví dụ:

Bác sĩ nói với bệnh nhân:

“I suggest that you do more exercise to keep your blood pressure down.”

(Đề nghị ông bà nên tập thể dục nhiều hơn để giảm huyết áp)

“We suggest that the ruling party act more decisively in order not to be voted out of office in the next election.”

(Chúng tôi đề nghị đảng cầm quyền nên hành động dứt khoát hơn để khỏi bị bãi nhiệm trong vòng bầu cử sắp tới)

suggest that S V thường có subjunctive verb đi theo sau trong North American English, tuy nhiên trong UK English, thường có “should” theo sau suggest that S should V:

Ví dụ:

I suggested that Marie exercise more.

The teacher suggested that Moon study the lesson again.”

Không có “s” ở các từ “exercise” or “study” vì đó là động từ subjunctive, tuy nhiên North Americans có thể nói “I suggested that Marie exercises (or exercised) more”, nhưng cách viết này không chuẩn và nên tránh dùng trong văn viết.

I suggested that Marie should exercise more.” (Anh thường dùng should sau suggested that)

Khi dùng present progressive với “suggest” (“I am suggesting that…) (tôi đang định đề nghị…), cho thấy người nói muốn đề nghị điều gì đó hoặc định giải thích tại sao mình khuyên vậy.

Ví dụ:

I’m suggesting that we do something to stop this disagreement, but I don’t yet have a clear solution.

(Tôi đang định đề nghị làm chuyện gì đó để dẹp bỏ sự bất đồng này, nhưng tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết nào hoàn hảo)

Trong văn phong nói, người ta thường dùng cấu trúc suggest that như sau

 • I suggested that he should buy a new house.
 • I suggested that he bought a new house.
 • I suggested that he buy a new house.
 • I suggested his buying a new house.
 • I suggested your going to the cinema.
 • I suggest you go to the cinema.
 • I suggest your going to the cinema.
 • I suggest going to the cinema.

1.2 Cấu trúc suggest được sử dụng để đề cử, tiến cử (một người) phù hợp với 1 chức vụ hay gợi ý (một vật) có thể dùng cho mục đích nào đó.

Ví dụ:

We suggested her for the post of Minister of the Interior. (Chúng tôi đã đề cử bà ta giữ chức vụ̣ Bộ trưởng Nội vụ)

1.3 (Món đồ, sự việc) nhắc nhở cần xem xét, cần làm điều gì đó.

Ví dụ:

The glove suggests that he was at the scene of the crime.

(Chiếc găng tay cho thấy anh ta đã có mặt tại hiện trường vụ án.)

1.4 Gợi ý gián tiếp, nói bóng gió; không nói thẳng, nói rõ

Ví dụ:

I didn’t tell her to leave, I only suggested it.

(Tôi đâu có biểu cô ấy đi đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà)

1.5 Cấu trúc suggest+ gerund được sử dụng chủ yếu trong các tình huống trang trọng, để nói chung chung, không ám chỉ một người cụ thể nào

Trong các cấu trúc mà không phải tất cả người nghe hay người đọc đều có thể làm theo lời khuyên ấy:

“Why suggest going to Yellowstone in June when the park is the most jammed?”

(Sao lại khuyên đến Yellostone vào tháng Sáu khi công viên này đông nghịt người?)

- Cũng sử dụng cấu trúc này khi muốn nhấn mạnh điều mình đề nghị, chứ không phải để nhấn mạnh người thực hiện hành động trong lời đề nghị ấy:

“She also suggests going with your mother to her appointments.”

(Cô ta cũng khuyên nên đi với mẹ đến chỗ hẹn hò với cô ta.)

- Đôi khi người viết hoặc người nói muốn tránh ám chỉ người đọc là người có vấn đề, vì vài lời đề nghị có thể làm người nghe xấu hổ mà ta dùng cấu trúc suggest + gerund:

“I suggest planning ahead.”

(Tôi đề nghị nên lập kế hoạch trước.)

- Trong ví dụ bên trên, người nói muốn tránh không nói “I suggest (that) you…” vì không muốn ngụ ý rằng chính bạn, người đọc, là người đang bị ảnh hưởng đến vấn đề đang đề cập đến, để tránh không làm người đọc, người được nhắc đến tức giận.

Thông thường cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh suggest + gerund dùng trong văn viết, vì văn viết thường trang trọng hơn văn nói.

Team GoSunny chúc các bạn học tốt!

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận