Đoán nghĩa của từ nhờ vào tiền tố và hậu tố.

van hai Longvan hai Long31 Aug

Trong tiếng anh một từ sẽ được tạo thành bởi từ gốc (root) được thêm vào tiền tố (prefix) ở đằng trước hoặc hậu tố (suffix) ở phía sau.

Nếu từ gốc thường có ý nghĩa khi đứng riêng, tiền tố và hậu tố không phải là một từ và không có ý nghĩa khi đứng riêng.

Tuy nhiên, khi đi chung với từ gốc chúng sẽ bổ sung thêm ý nghĩa cho từ gốc. Việc tách một từ mới thành các thành phần tiền tố, từ gốc và hậu tố (Kết hợp với ngữ cảnh của câu nói/ đoạn văn) chúng ta có thể phần nào đoán được nghĩa của từ mới.

Một số ví dụ về tiền tố và hậu tố

Tiền tố

prefix.png

Hậu tố

suffix.png

Chú ý: Việc thêm tiền tố hay hậu tố thường làm thay đổi từ gốc không chỉ về ngữ nghĩa mà còn về từ loại. Như trong ví dụ trên, động từ work sau khi thêm “er” trở thành danh từ worker, danh từ reason sau khi thêm “able” trở thành tính từ reasonable.

Bây giờ thì học từ cũng như chơi lego rồi, với một từ khó hãy phân tách nó ra thành từng mảnh ghép nhỏ, như vậy các bạn sẽ học từ mới dễ dàng hơn.

Thay vì học từng từ mới một, các bạn có thể học nghĩa của các tiền tố và hậu tố thường gặp, điều này đơn giản và dễ nhớ hơn nhiều phải không?

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận