Nhóm máu tiết lộ gì về bạn?

van hai Longvan hai Long13 Sep

Bạn thuộc nhóm máu nào? Người thuộc nhóm máu khác nhau sẽ có tính cách khác nhau, vậy mỗi nhóm máu có tật xấu gì nhỉ ? Hôm nay Gosunny sẽ tặng một từ mới cho mỗi nhóm máu nhé.

Từ mới

perfectionist (Noun) /pəˈfek.ʃən.ɪst/ - a person who wants everything to be perfect

stubborn (Adjective ) /ˈstʌb.ən/ - determined to do what you want and unwilling to change your mind.

woe bedite (somebody) - said when there will be trouble for someone, or someone will be punished, if they do a particular thing.

eccentric (Adjective) /ɪkˈsen.trɪk/ - strange or unusual, sometimes in a humorous way

bloodtype.png

Nhóm máu A - perfectionist

Nhóm máu A là những người luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Nhóm máu O - stubborn 

Nhóm máu O là những kẻ cứng đầu, luôn phải làm theo ý mình và khó làm họ đổi ý.

Nhóm máu B - woe bedtie

Woe bedtie nói với một người nào đó như lời cảnh báo về sự trừng phạt hoặc rắc rối họ sẽ gặp khi làm một việc gì đó. Từ vựng này đại diện cho nhóm máu B vì họ là những người ít ham muốn và thường không chủ động, hay lệ thuộc.

Nhóm máu AB - eccentric 

Nhóm máu AB là sự kết hợp giữa nhóm máu A và B nên họ vừa muốn mọi thứ phải chi tiết, hoàn hảo lại không quyết đoán làm tới cùng thành ra họ có tính cách hơi lập dị và khác thường, khó hiểu.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận